Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor Cordeel geen modetrend, maar een manier van handelen. Onze missie luidt dan ook als volgt: “Building a passionate CO2-free future”. In 2012 heeft Cordeel zetel Temse hierin de eerste stappen gezet met het bekomen van het ISO 14001 managementsysteem. Een klein decennium later engageren we ons actief om minder CO2 uit te stoten bij onze activiteiten en onderschrijven we de VN-ontwikkelingsdoelstellingen om duurzaamheid om te zetten in de praktijk.

Cordeel Group steunt de 17 Sustainable Development Goals (SDG' s) die in 2015 door de VN zijn geïntroduceerd. Als groep willen we actief bijdragen aan het actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede, vrede en welzijn te verzekeren voor alle mensen en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen tegen 2030.

We beogen continue verbetering. Op deze links vindt u onze beleidsverklaring inzake KVGM, de ISO14001-labels van de gecertificeerde ondernemingen binnen de Cordeel Group, onze webstek waar meer informatie te vinden is m.b.t. onze CO2-footprint en onze engagementen inzake de SDG’s van de VN.